User Tools

Site Tools


public:sentry_s1ay-datasheet_sk

Technicky list

Pulzny / binarny modul typu S1AY

Technicke podmienky a pripojenie

Tieto technické podmienky platia pre moduly systému SENTRY typu S1AY. Stanovujú spôsob obsluhy a dalsie základné informácie.

Nazvoslovie

Systém SENTRY je telemetricky komunikačný systém určený na bezdrôtový prenos nameraných údajov z meracieho modulu.

Pulzny, resp. binarny modul S1AY je modul ktory pocita pulzy alebo frekvencie, prip periodu pulzov na vstupnom binarnom rozhrani.

Bezdrôtová komunikácia je určená na prenos nameraných údajov z meracieho modulu alebo pripojeneho senzoru pomocou bezdrôtových komunikačných technológii NB-IoT, Sigfox, WiFi, LoRaWAN, Bluetooth alebo XBee.

Vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry je také vyhotovenie modulu, pri ktorom boli pri návrhu a konštrukcii zohľadnené požiadavky pre použitie v prostredí potenciálne výbušnej atmosféry.

Popis funkcnosti

Použitie a princíp činnosti modulu

Vo všeobecnosti je modul typu S1AY určený na pocitanie generovanych pulzov externeho systemu, pripadne vypocet ich frekvencie, resp. periody. Tuto informaciu dava k dispozicii telemetrickemu modulu S1AX pre dalsie spravocanie.

Mechanické vyhotovenie S1AY

Ku komunikačnému systému SENTRY sa modul pripaja pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou z ktorého je aj napájaný. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA - upravený plast typu ABS s odolnostou voci UV ziareniu. V pripade vyhotovenia do prostredia s potencialne vybusnou atmosferou je zlozenie plastu prisposobene na pouzitie v tomto prostredi.

Technické parametre

Druh merania pulzne / binarne
Vyhotovenie bezne, Ex, alebo iné po dohode
Rozsah teplot okoliteho prostredia -20°C až + 60°C
Napajanie z telemetrickeho modulu S1AX SENTRY
Bezdrotova komunikacia Podla modulu S1AX - napr. Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, XBee
Procesné pripojenie Hirschmann CA3GD
Materiál pripojovacieho konektoru ASA - Acrylonitrile styrene acrylate alebo ABS
Typ tesnenia O-kruzok 53(VP) x 2mm silikon 70 SHORE
Krytie podľa STN EN 60 529 IP 65

Zapojenie konektora

HIRSCHMANN CA3GDPULZ
1PULZ 1
2GND
3PULZ 2
GNDGND

Rozmery prevodnika

Rozmery v [mm]

Znacenie a stitok

Údaje na typovom štítku nalepenom na zariadeni:

 • Označenie výrobcu a pôvod výrobku
 • Typové označenie
 • Merací rozsah
 • Presnosť merania
 • Výrobné číslo
 • Krytie

Pre vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry sa pridava informacia:

 • Iskrová bezpečnosť

Objednavanie

Objednávka by mala obsahovať tieto údaje:

 • Číslo objednávky a dátum objednávky
 • Nazov a adresu objednávateľa (vrátane IČO, IČ DPH a DIČ )
 • Špecifikácia podľa objednávacej tabuľky, počet kusov, požadovaná dodacia lehota
 • Spôsob dopravy
 • Prípadnú požiadavku na voliteľné príslušenstvo

Balenie, doprava a dodávka

Moduly S1AY sú balené do vhodných kartónových krabíc. Súčasťou každého dodaného teplomera sú technické podmienky a záručný list.

Modely urcene do Ex prostredia su sprevadzane dalsimi dokladmi ako napr. vyhlasenie o zhode.

Tabulka objednavacich kodov pre S1AY

Version (V)

V0 ATEX Zone 2
V1 Non-ATEX
VX specialna poziadavka zakaznika

Pripojenie pulzneho vstupu (C)

C0 HIRSCHMANN 4pin konektor
C1 prechodka PG11
CX specialna poziadavka zakaznika

Pracovna teplota (W)

W0 od -20 do +60C
WX specialna poziadavka zakaznika

Pocet vstupov (I)

I0 1x pulz
I1 2x pulz
IX specialna poziadavka zakaznika

Montaz

Modul sa pomocou prepojovacieho konektoru prepojí s prenosovým systémom SENTRY S1AX a utiahne rukou spojovacou plastovou maticou – súčasť systému SENTRY. Testom spravneho utiahnutia SENTRY na prevodnik je stlacenie SNETRY smerom k prevodniku - ak spoj pruzi je potrebne dotiahnut plastovu maticu. Nikdy nepouzivajte nastroje na dotiahnutie plastovej matice. Plastova matica sa musi dotahovat len rukou.

Modul S1AY určený do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sa môže použiť výlučne v súlade s predpismi platnými pre toto prostredie a prehlásením o zhode dodaným s každým prevodníkom urceným do prostredia Ex.

KONIEC DOKUMENTU

public/sentry_s1ay-datasheet_sk.txt · Last modified: 2021/02/19 15:26 by marcel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki