User Tools

Site Tools


public:sentry_s1at-datasheet_sk

Technicky list

Teplotný prevodník typu S1AT

Technicke podmienky a pripojenie

Tieto technické podmienky platia pre teplotne prevodníky systému SENTRY typu S1AT. Stanovujú spôsob obsluh a dalsie obsahujú základné informácie.

Nazvoslovie

Systém SENTRY je telemetricky komunikačný systém určený na bezdrôtový prenos nameraných údajov s meracieho prevodníka.

Teplotny prevodník S1AT je prevodník teploty kompatibilný so systémom SENTRY.

Bezdrôtová komunikácia je určená na prenos nameraných údajov z meracieho prevodníka pomocou bezdrôtových komunikačných technológii NB-IoT, Sigfox, WiFi, LoRaWAN, Bluetooth alebo XBee.

Vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry je také vyhotovenie prevodníka, pri ktorom boli pri návrhu a konštrukcii zohľadnené požiadavky pre použitie v prostredí potenciálne výbušnej atmosféry.

Popis funkcnosti

Použitie a princíp činnosti prevodníka

Vo všeobecnosti je teplotny prevodník typu S1AT určený na meranie teploty v uzavretých a otvorených systémoch meraného média, ktoré chemicky nereaguje s nehrdzavejúcou oceľou DIN 1.4301, resp. AISI 304, resp. X5CrNi18 10 z ktorej je vyrobené púzdro prevodníka. Merana teplota je v prevodníku prevedena na digitálnu formu, matematicky upravena a sériovou linkou odoslana do prenosového systému SENTRY. Konštrukcia prevodníku a možnosť zvýšeného IP krytia umožňuje jeho požitie aj pri sťažených poveternostných podmienkach.

V pamäti prevodníku sa uchovávajú aj všetky požiadavky na meracie miesto, názov meracieho miesta, frekvenciu merania a prenosu, prípadne iné identifikačné parametre, čo umožňuje so snímačom použitie ľubovoľnej prenosovej jednotky typu SENTRY.

Mechanické vyhotovenie S1AT

Prevodník je umiestnený v robustnom kovovom obale z nehrdzavejúcej ocele. Do meraného systému sa pripája pomocou procesného pripojenia. Ku komunikačnému systému SENTRY sa pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou z ktorého je aj napájaný. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA - upravený plast typu ABS z odolnostou voci UV ziareniu.

Technické parametre

Druh merania teplota
Vyhotovenie bezne, Ex, alebo iné po dohode
Max. rozsah meracich teplot media -50 -az 400°C
Max. tlak meracieho media 2 MPa
Rozsah teplot okoliteho prostredia -20°C až + 60°C
Max. presnosť merania teploty0,25% z meraného rozsahu
kombinovaná chyba zahŕňa nelinearitu, hysteréziu a reprodukovateľnosť
Dlhodobá stabilita< 0,05% z rozsahu/rok
Odporucana periodicita kalibracie2-3 roky
Napajaniezo systému SENTRY
Bezdrotova komunikaciaPodla modulu S1AX - napr. Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, XBee
Procesné pripojenie M20x1,5; G½; G¼; iný po dohode
Materiál pripojovacieho konektoruASA - Acrylonitrile styrene acrylate
Materiál teplotnej prípojkyDIN 1.4301, resp. AISI 304
Typ tesneniaO-kruzok 53(VP) x 2mm silikon 70 SHORE
Izolačný odpor pri 500VRIZ > 2 M Ohm
Krytie podľa STN EN 60 529IP 65

Rozmery prevodnika teploty pripojeneho na telemetricku jednotku SENTRY

Rozmery v [mm]

Znacenie

Údaje na typovom štítku:

 • Označenie výrobcu a pôvod výrobku
 • Typové označenie
 • Merací rozsah
 • Presnosť merania
 • Výrobné číslo
 • Krytie

Pre vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry:

 • Iskrová bezpečnosť

Objednavanie

Objednávka by mala obsahovať tieto údaje:

 • Číslo objednávky a dátum objednávky
 • Nazov a adresu objednávateľa (vrátane IČO, IČ DPH a DIČ )
 • Špecifikácia podľa objednávacej tabuľky, počet kusov, požadovaná dodacia lehota
 • Spôsob dopravy
 • Prípadnú požiadavku na voliteľné príslušenstvo

Balenie, doprava a dodávka

Teplotne prevodníky typu S1AT sú balené do vhodných kartónových krabíc. Súčasťou každého dodaného teplomera sú technické podmienky a záručný list.

Prevodniky urcene do Ex prostredia su sprevadzane dalsimi dokladmi ako napr. vyhlasenie o zhode.

Tabulka objednavacich kodov pre S1AT

Measurement range (R)

R0 -30C az +70C
R1 0C az +100C
R2 0C az +200C
R3 0C az 300C
R4 0C az 400C
R5 -50C az +50C
RX specialna poziadavka zakaznika

Version (V)

V0 ATEX Zone 2
V1 Non-ATEX
VX specialna poziadavka zakaznika

Measurement precision (in measurement range) (P)

P0 0.1%
P1 0.25%
P2 0.5%
P3 1%
PX specialna poziadavka zakaznika

Working temperature (W)

W0 -20 to +60C (kalibracia pri 22C)
W1 0 az +60C (kalibracia pri 22C)
WX specialna poziadavka zakaznika

Mounting thread (T)

T0 M20x1.5
T1 G1/2
T2 G1/4
T3 NPT 1/2
TX specialna poziadavka zakaznika

Dlzka stonky (vratane montazneho zavitu) (L)

L0 100mm
L1 160mm
L2 250mm
LX specialna poziadavka zakaznika

Priemer stonky (D)

D0 8mm
D1 6mm
DX specialna poziadavka zakaznika
Priklad: S1AT-R0-V0-P3-W0-T0-L1-D1
Measurement range (R0) : -30C az +70C
Version (V0) : ATEX Zone 2
Measurement precision (% of measurement range) (P3) : 1%
Working temperature (W0) : -20 to +60C (kalibracia pri 22C)
Montazny zavit (T0) : M20x1.5
Dlzka stonky (vratane montazneho zavitu) (L1) : 160mm
Priemer stonky (D1) : 6mm

Montaz

Teplotny prevodník sa naskrutkuje vhodným 27mm kľúčom do vnútorného závitu v meracom mieste korešpondujúceho so závitom prevodníku. Tesnosť spojenia je potrebné zaistiť vhodným tesnením – nie je predmetom dodávky. Telo prevodníku mimo určených plôch (27mm sestranne nerezove plochy) sa nesmie použiť na jeho priskrutkovanie, aby nedoslo k poskodeniu prevodniku. Následne sa pomocou prepojovacieho konektoru prepojí s prenosovým systémom SENTRY a utiahne rukou spojovacou plastovou maticou – súčasť systému SENTRY. Testom spravneho utiahnutia SENTRY na prevodnik je stlacenie SNETRY smerom k prevodniku - ak spoj pruzi je potrebne dotiahnut plastovu maticu. Nikdy nepouzivajte nastroje na dotiahnutie plastovej matice. Plastova matica sa musi dotahovat len rukou.

Teplotny prevodník určený do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sa môže použiť výlučne v súlade s predpismi platnými pre toto prostredie a prehlásením o zhode dodaným s každým prevodníkom urceným do prostredia Ex.

KONIEC DOKUMENTU

public/sentry_s1at-datasheet_sk.txt · Last modified: 2021/04/02 20:07 by marcel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki