User Tools

Site Tools


public:sentry_s1as-datasheet_sk

Technicky list

RS485 prevodník typu S1AS

Technicke podmienky a pripojenie

Tieto technické podmienky platia pre moduly systému SENTRY typu S1AS. Stanovujú spôsob obsluhy a ďalsie základné informácie.

Názvoslovie

Systém SENTRY je telemetricky komunikačný systém určený na bezdrôtový prenos nameraných údajov z meracieho modulu.

RS485 modul S1AS je prepájací modul senzorov s rozhranim RS485 (napajanim max 8V DC) kompatibilný so systémom SENTRY. Tento modul napája aj komunikuje s koncovým senzorom cez fyzické rozhranie RS485.

Bezdrôtová komunikácia je určená na prenos nameraných údajov z pripojeneho senzoru pomocou bezdrôtových komunikačných technológii NB-IoT, Sigfox, WiFi, LoRaWAN, Bluetooth alebo XBee.

Vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry je také vyhotovenie modulu, pri ktorom boli pri návrhu, konštrukcii a výrobe zohľadnené požiadavky pre použitie v prostredí potenciálne výbušnej atmosféry.

Popis funkcnosti

Použitie a princíp činnosti prevodníka

Vo všeobecnosti je RS485 modul typu S1AS určený na napájanie a pripojenie RS485 senzorov k telemetrickemu modulu SENTRY S1AX.

Mechanické vyhotovenie S1AS

Ku komunikačnému systému SENTRY sa prevodnik pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou. Cez tento konektor je napájaný ako modul, tak aj koncový senzor. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA (upravený plast typu ABS s odolnosťou voci UV žiareniu), alebo ABS. V prípade vyhotovenia do prostredia s potenciálne vybuňnou atmosferou je zloženie plastu prispôsobené na použitie v tomto prostredi.

Technické parametre

Druh merania rôzne - podľa pripojenej koncovej sondy
Vyhotovenie bežné alebo Ex
Rozsah teplot okoliteho prostredia -20°C až + 60°C
Napajanie modulu z telemetrického modulu SENTRY S1AX
Napájanie koncového senzoru 3 - 8V DC
Bezdrotova komunikacia Podla modulu S1AX: Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, XBee
Procesné pripojenie koncového senzoru Hirschmann CA3GD
Typ tesnenia O-kruzok 53(VP) x 2mm silikon 70 SHORE
Krytie podľa STN EN 60 529 IP 65

Zapojenie konektora

HIRSCHMANN CA3GDRS485
1NAPAJANIE
2A
3B
GNDGND

Rozmery modulu

Značenie a štítok

Údaje na štítku nalepenom na zariadeni:

  • Označenie výrobcu a pôvod výrobku
  • Typové označenie
  • Výrobné číslo
  • Krytie

Pre vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry sa pridava informacia:

  • Iskrová bezpečnosť

Objednávanie

Objednávka by mala obsahovať tieto údaje:

  • Číslo objednávky a dátum objednávky
  • Nazov a adresu objednávateľa (vrátane IČO, IČ DPH a DIČ )
  • Špecifikácia podľa objednávacej tabuľky, počet kusov, požadovaná dodacia lehota
  • Spôsob dopravy
  • Prípadnú požiadavku na voliteľné príslušenstvo

Balenie, doprava a dodávka

Moduly S1AS sú balené do vhodných kartónových krabíc. Súčasťou každého dodaného modulu sú technické podmienky a záručný list.

Moduly určené do Ex prostredia su sprevadzane dalsimi dokladmi o.i. vyhlasenie o zhode.

Tabulka objednavacich kodov pre S1AS

Prevedenie (V)

V0 ATEX Zona 2
V1 bezne
VX specialna poziadavka zakaznika

Pripojenie senzora (C)

C0 hirschmann
C1 prechodka
CX specialna poziadavka zakaznika

Pracovna teplota (W)

W0 -20 az +60C
WX specialna poziadavka zakaznika

Napajanie senzora (P)

P0 5VDC 100mA
PX specialna poziadavka zakaznika

Priklad objednavacieho kodu

S1AS-V0-C1-W0-P0 modul S1AS s pripojenim RS485 sondy cez kablovu prechodku urceny do ATEX Zona 2 prostredia s napajanim senzora 5VDC, max 100mA.

Montáž

Modul sa pomocou drziaku nakrutkuje na vhodné miesto napevno do steny, pripadne kovovými eskapáskami na rúru alebo konzolu. Následne sa pomocou plastového prepojovacieho konektoru na telemetrickom module S1AX prepojí s prenosovým systémom SENTRY a utiahne rukou. Testom spravneho utiahnutia SENTRY na prevodnik je stlacenie telemetrického modulu S1AX smerom k modulu S1AS - ak spoj pruzi je potrebne dotiahnut plastovu maticu. Nikdy nepouzivajte nastroje na dotiahnutie plastovej matice1 Plastova matica sa musi dotahovat len rukou.

Teplotny prevodník určený do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sa môže použiť výlučne v súlade s predpismi platnými pre toto prostredie a prehlásením o zhode dodaným s každým prevodníkom urceným do prostredia Ex.

KONIEC DOKUMENTU

public/sentry_s1as-datasheet_sk.txt · Last modified: 2021/02/19 15:27 by marcel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki