User Tools


Technicky list

Tlakovy prevodnik typu S1AP

Technicke podmienky

Tieto technické podmienky platia pre tlakové prevodníky systému SENTRY typu S1AP stanovujú spôsob obsluhy, pričom obsahujú ďalšie základné informácie.

Nazvoslovie

Systém SENTRY je telemetricky komunikačný systém určený na bezdrôtový prenos nameraných údajov s meracieho prevodníka.

Tlakový prevodník S1AP je prevodník tlaku kompatibilný so systémom SENTRY.

Bezdrôtová komunikácia je určená na prenos nameraných údajov z meracieho prevodníka pomocou bezdrôtových komunikačných technológii NB-IoT, Sigfox, WiFi, LoRaWAN, Bluetooth alebo XBee.

Vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry je také vyhotovenie prevodníka, pri ktorom boli pri návrhu a konštrukcii zohľadnené požiadavky pre použitie v prostredí potenciálne výbušnej atmosféry.

Popis funkcnosti

Použitie a princíp činnosti prevodníka

Vo všeobecnosti je tlakový prevodník typu S1AP určený na meranie absolútneho tlaku, podtlaku, pretlaku alebo výšky hladiny meraného média, ktoré nereaguje s nehrdzavejúcou oceľou DIN 1.4301, resp. AISI 304, resp. X5CrNi18 10 z ktorej je vyrobené púzdro prevodníka. Meraný tlak je v prevodníku prevedený na digitálnu formu, matematicky upravený a sériovou linkou odoslaný do prenosového systému SENTRY. Konštrukcia prevodníku a možnosť zvýšeného IP krytia, umožňuje jeho požitie aj pri sťažených poveternostných podmienkach.

V pamäti prevodníku sa uchovávajú aj všetky požiadavky na meracie miesto, názov meracieho miesta, frekvenciu merania a prenosu, prípadne iné identifikačné parametre, čo umožňuje so snímačom použitie ľubovoľnej prenosovej jednotky typu SENTRY.

Mechanické vyhotovenie S1AP

Prevodník je umiestnený v robustnom kovovom obale z nehrdzavejúcej ocele. Do meraného systému sa pripája pomocou procesného pripojenia. Ku komunikačnému systému SENTRY sa pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou z ktorého je aj napájaný. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA - upravený plast typu ABS z odolnostou voci UV ziareniu.

Technické parametre S1AP

Druh merania abs. tlak, pretlak, podtlak, výška hladiny – hydrostatický tlak kvapaliny
Vyhotovenie bezne, Ex, alebo iné po dohode
Max. rozsah meracich tlakov 0 - 60MPa
Rozsah teplot meraného média -40°C az +125°C
Max. presnosť merania tlaku0,1% z meraného rozsahu pre tlaky >= ako 25kPa
0,25% z meraného rozsahu pre vsetky tlaky;
kombinovaná chyba zahŕňa nelinearitu, hysteréziu a reprodukovateľnosť
Doplnková chyba vplyvom teploty – teplotná kompenzácia štandardná: < 0,03 %/10 °C v rozsahu 0 až + 60 °C
rozšírená: < 0,03 %/10 °C v rozsahu - 20 až + 60 °C
Dlhodobá stabilita< 0,15 % z rozsahu/rok
Odporucana periodicita kalibracie1-2 roky
Napajaniezo systému SENTRY
Bezdrotova komunikaciaBluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, XBee
Procesné pripojenie M20x1,5; G½; G¼; iný po dohode
Materiál pripojovacieho konektoruASA - Acrylonitrile styrene acrylate
Materiál tlakovej prípojkyDIN 1.4301, resp. AISI 304, rep. X5CrNi18 10
Typ tesneniaO-kruzok 53(VP)x2mm silikon 70 SHORE
Izolačný odpor pri 500VRIZ > 2 M Ohm
Krytie podľa STN EN 60 529IP 65

Hmotnost a rozmery prevodnika tlaku

Hmotnost: 185g (+- 30g)

Rozmery v [mm]

Rozmery prevodnika tlaku pripojeneho na telemetricku jednotku SENTRY

Rozmery v [mm]

Znacenie

Údaje na typovom štítku:

 • Označenie výrobcu a pôvod výrobku
 • Typové označenie
 • Merací rozsah
 • Presnosť merania
 • Výrobné číslo
 • Krytie

Pre vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry:

 • Iskrová bezpečnosť

Objednavanie

Objednávka by mala obsahovať tieto údaje:

 • Číslo objednávky a dátum objednávky
 • Nazov a adresu objednávateľa (vrátane IČO, IČ DPH a DIČ )
 • Špecifikácia podľa objednávacej tabuľky, počet kusov, požadovaná dodacia lehota
 • Spôsob dopravy
 • Prípadnú požiadavku na voliteľné príslušenstvo

Balenie, doprava a objednavka

Tlakové prevodníky typu S1AP sú balené do vhodných kartónových krabíc. Súčasťou každého dodaného tlakomera sú technické podmienky a záručný list.

Prevodniky urcene do Ex prostredia su spreavdzane dalsimi dokladmi ako napr. vyhlasenie o zhode.

Tabulka objednavacich kodov pre S1AP

Standardne meracie rozsahy (R)

R0 0-2.5 kPa
R1 0-4 kPa
R2 0-6 kPa
R3 0-10 kPa
R4 0-16 kPa
R5 0-25 kPa
R6 0-40 kPa
R7 0-60 kPa
R8 0-100 kPa
R9 0-160 kPa
R10 0-250 kPa
R11 0-400 kPa
R12 0-600 kPa
R13 0-1 MPa
R14 0-1.6 MPa
R15 0-2.5 MPa
R16 0-4 MPa
R17 0-6 MPa
R18 0-10 MPa
R19 0-16 MPa
R20 0-25 MPa
R21 0-40 MPa
R22 0-60 MPa
R23 80-520 kPa
RX specialna poziadavka zakaznika

Vyhotovenie (V)

V0 ATEX - zona 2
V1 standardne do prostredia bez nebezpecia vybuchu
VX specialna poziadavka zakaznika

Presnost merania v % z meracieho rozsahu (P)

P0 -
P1 0.1% (len pre rozsahy >= 25 kPa)
P2 0.25%
P3 0.4%
P4 0.5% - standard
PX specialna poziadavka zakaznika

Druh merania (M)

M0 absolutny tlak voci vakuu
M1 podtlak
M2 pretlak
M3 vyska hladiny
MX specialna poziadavka zakaznika

Pracovna teplota (W)

W0 -20°C az +60°C; 95%RH
WX specialna poziadavka zakaznika

Montazny zavit (T)

T0 M20x1.5
T1 G1/2
T2 G1/4
TX specialna poziadavka zakaznika

Typ vstupnej dyzy (N)

N0 pre rozvody plynu
NX specialna poziadavka zakaznika
Priklad: S1AP-R23-V0-P4-M0-W0-T0-NX
Atypicke meracie rozsahy (R23) : 80 - 520 kPa
Vyhotovenie (V0) : ATEX - zona 2
Presnost merania v % z meracieho rozsahu (P4) : 0.5% - standard
Druh merania (M0) : absolutny tlak voci vakuu
Pracovna teplota (W0) : -20°C az +60°C
Mounting thread (T0) : M20x1.5
Typ vstupnej dyzy (NX) : predlzit dyzu N0 o 3mm

Montaz

Tlakový prevodník sa naskrutkuje vhodným 27mm kľúčom do vnútorného závitu v meracom mieste korešpondujúceho so závitom prevodníku. Tesnosť spojenia je potrebné zaistiť vhodným tesnením – nie je predmetom dodávky. Telo prevodníku mimo určených plôch (27mm sestranne nerezove plochy) sa nesmie použiť na jeho priskrutkovanie aby nedoslo k poskodeniu prevodniku. Následne sa pomocou prepojovacieho konektoru prepojí s prenosovým systémom SENTRY a utiahne rukou spojovacou plastovou maticou – súčasť systému SENTRY. Testom spravneho utiahnutia SENTRY na prevodnik je stlacenie SNETRY smerom k prevodniku - ak spoj pruzi je potrebne dotiahnut plastovu maticu. Nikdy nepouzivajte nastroje na dotiahnutie plastovej matice. Plastova matica sa musi dotahovat len rukou.

Tlakový prevodník určený do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sa môže použiť výlučne v súlade s predpismi platnými pre toto prostredie a prehlásením o zhode dodaným s každým prevodníkom urceným do prostredia Ex.

Pri použití v podmienkach, kde hrozí možnosť vzniku tlakových rázov, výrobca odporúča chrániť tlakomery tlmičmi tlakových rázov napríklad typu TTR – MERET (www.meret.sk).

KONIEC DOKUMENTU


Site Tools